Jazda pod wpływem alkoholu w 2019 roku – co grozi za jazdę po pijaku?

Za jazdę po alkoholu w 2019 r. można zostać skazanym nawet na karę więzienia. Kierujący samochodem może spodziewać się w wydanym przez Sąd wyroku kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Można mieć wpływ na orzeczoną karę, która zostanie zatwierdzona przez Sąd, jeżeli na przesłuchaniu zostanie wyrażona zgoda na dobrowolne poddanie się karze. Dobrowolne poddanie się karze już na przesłuchaniu co do zasady, ma ten skutek, że pozwala uniknąć oczekiwania w nieświadomości na to co się wydarzy na rozprawie, pozwala uniknąć rozprawy, a kara wymierzona będzie taka jaka została ustalona z Prokuratorem o ile Sąd uzna, że przemawiają za tym konkretne okoliczności.

Innym przykładowym rozwiązaniem, jeżeli przemawiają za tym okoliczności w  sprawie, jest warunkowe umorzenie postępowania, które powoduje, że sąd zamiast wydawać wyrok skazujący umarza postępowanie karne pod ustalonymi warunkami.

Jazda po alkoholu w 2019 r.- kary i normy alkoholowe.

  • Grzywna=orzeczona liczba stawek dziennych x (od 10 zł do 2000 zł)
  • Ograniczenie wolności
  • Pozbawienie wolności do 2 lat
  • Od 5 000 do 60 000 zł
  • Zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat

Wykroczenie a przestępstwo.

O wykroczeniu mówimy gdy zawartość alkoholu jest równa lub niższa niż 0,5 promila ( czyli zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest równa lub niższa niż 0,25 mg w 1 dm3).

O przestępstwie mówimy gdy zawartość alkoholu przekracza 0,5 promila ( czyli zawartość alkoholu przekracza w wydychanym powietrzu 0,25 mg w 1 dm3).

Normy alkoholu.

Zawartość alkoholu równa lub niższa niż 0,5 promila (równa lub niższa niż 0,25 mg w 1 dm3) określana jest jako stan po użyciu alkoholu.

Zawartość alkoholu przekraczająca 0,5 promila ( czyli przekraczająca 0,25 mg w 1 dm3) określana jest jako stan nietrzeźwości.

Zabrane prawo jazdy za alkohol w 2019 – co dalej?

Na wstępnym etapie następuje wezwanie na komisariat Policji na przesłuchanie. Zwykle procedura jest podobna, na przesłuchaniu zostanie zaproponowana kara, na którą można się zgodzić składając oświadczenie o dobrowolne poddanie się karze. Pozwala to na uniknięcie stresu związanego ze sprawą sądową bowiem co do zasady nie będzie rozprawy.

Brak zgody co do zaproponowanej kary, gdy w opinii oskarżonego jest ona zbyt surowa, spowoduje etap Sądowy. Na etapie Sądowym możliwe jest podjęcie próby do przekonania Sądu do orzeczenia niższej kary. Możliwe jest także złożenie wniosku o warunkowego umorzenia postępowania. Rozwiązanie to może doprowadzić do zminimalizowania świadczenia pieniężnego lub zmniejszenia wymiaru zakazu prowadzenia pojazdów jeżeli okoliczności sprawy za tym przemawiają. Warunkowe umorzenie postępowania jest najkorzystniejszym zakończeniem postępowania karnego, w tym także dotyczącego przestępstwa za jazdę po alkoholu o ile okoliczności w danej sprawie uzasadniają zastosowanie tego dobrodziejstwa. Jest to instytucja prawna bardzo wyjątkowa.

Warunkowe umorzenie postępowania jest instytucją szczególną, stosowaną wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek wskazanych w art. 66§ 1 k.k. w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności sprawy, zasługujących na łagodne potraktowanie sprawcy.

Uniknięcie negatywnych konsekwencji kierowania po alkoholu w 2019 r.

Sprawca przestępstwa ponosi odpowiedzialność karną za jazdę pod wpływem alkoholu. Wymiar kary orzeczonej przez Sąd zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Jednakże kary dla prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości są zwykle bardzo wysokie, bowiem zachowanie kierującego zagraża dobru chronionemu prawem jakim jest bezpieczeństwo w komunikacji.

Jeżeli prowadzenie po pijaku było incydentalne z uwagi na stan wyższej konieczności lub inne wyjątkowe okoliczności można Sądowi te okoliczności wskazać w uzasadnieniu. Jeśli w danej sprawie zachodzą okoliczności przemawiające za umorzeniem postępowania lub warunkowym umorzeniem postępowania, można złożyć stosowne wnioski. W odpowiednich wnioskach należy wskazać spełnienie przesłanek ustawowych, oraz wskazać jakie okoliczności wystąpiły w danej sprawie, które przemawiają w ocenie wnioskującego o zasadności uwzględnienia konkretnego pisma. Jeśli przemawiają za tym okoliczności w danej sprawie to można próbować przekonać Sąd że sprawca nie zasługuje na bardzo surową karę. 

Dobrowolne poddanie się karze pozwala na uniknięcie postępowania Sądowego. Co do zasady, uzgodniona z prokuratorem kara zostanie orzeczona w Wyroku Sądowym.

Warunkowe umorzenie postępowania z kolei, daje szansę na to aby uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze minimum 3 lat- Sąd może wtedy znacznie zmniejszyć wymiar zakazu prowadzenia pojazdów np. na 1 rok lub na 2 lata lub nawet odstąpić od orzekania zakazu o ile sytuacja popełnienia przestępstwa uzasadnia zastosowanie tego dobrodziejstwa.

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz skorzystać z pomocy profesjonalisty – adwokat jazda po alkoholu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *