Jazda pod wpływem alkoholu motocyklem lub skuterem.

Jazda po alkoholu motocyklem może stanowić albo przestępstwo albo wykroczenie w zależności od stężenia alkoholu w organizmie. Motocykl (motor)- jest pojazdem mechanicznym w rozumieniu kodeksu karnego, wobec tego jazda motocyklem czy choćby skuterem traktowana jest przez ustawę karną identycznie jak prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Jakie kary za jazdę po alkoholu motocyklem?

Jeżeli w organizmie zawartość alkoholu mieści się w granicach od 0,1 do 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu wówczas mamy do czynienia z wykroczeniem. Zawartość alkoholu we wskazanych granicach powoduje karną odpowiedzialność kierującego, któremu może zostać wymierzona kara:

  1. Areszt od 5 do 30 dni
  2. Kara grzywny do 5 000 zł
  3. Zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeżeli natomiast w organizmie kierującego motocyklem zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu będzie przekraczała 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu czyli powyżej pół promila, wówczas mamy do czynienia z przestępstwem, za które kary orzeczone przez Sąd (jeżeli oskarżony nie złoży wniosku o warunkowe umorzenie postępowania- informacje o warunkowym umorzeniu postępowania – kompendium wiedzy) są znacznie wyższe.

Zawartość alkoholu w organizmie kierującego motocyklem powyżej 0,25 mg/l powoduje odpowiedzialność karną kształtującą się w następujący sposób. Sąd może orzec:

  1. Karę grzywny lub ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2
  2. Sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne od 5000 do 60 000 zł.
  3. Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat.

Jazda motorem cross po alkoholu.

Jazda po alkoholu motorem typu cross czyli kierowanie pojazdem w ruchu lądowym jak zostało wspomniane wyżej, w związku z tym, że motor jest środkiem mechanicznym jest niedozwolona i stanowi przestępstwo lub wykroczenie w zależności od stężenia alkoholu w organizmie.

Jednakże określenie tego co stanowi ruch lądowy pozostawione zostało orzecznictwu, które wskazuje, że ruchem lądowym jest każde miejsce gdzie odbywa się ruch pojazdów. Formalny status drogi czy miejsca nie determinuje wypełnienia znamion przestępstwa jazdy po alkoholu. Najważniejszą cechą, wskazującą na kierowanie w ruchu lądowym jest faktyczna dostępność i rzeczywiste wykorzystanie drogi lub miejsca dla ruchu pojazdów i innych uczestników ruchu. W orzecznictwie Sądów podkreślone zostało, że kierowanie motorem po polu uprawnym czy prywatnej posesji choćby w stanie nietrzeźwości nie wyczerpuje znamion przestępstwa jazdy po alkoholu.

Jazda motorem cross po lesie po wypiciu alkoholu.

Jazda po lesie w zależności od decyzji Sądu może zostać uznana za ruch lądowy jeżeli poruszanie się pojazdu odbywało się w miejscu faktycznie dostępnym i wykorzystywanym do poruszania się przez innych uczestników ruchu. Najistotniejsze znaczenie w sprawie o jazdę po alkoholu motorem typu cross w lesie ma ustalenie czy miejsce, w którym doszło do kontroli trzeźwości jest miejscem gdzie odbywa się ruch pojazdów.

„Wobec tego samo stwierdzenie, że do zdarzenia doszło na „drodze leśnej”, nie wyklucza możliwości przypisania czynu z art. 178a § 1 KK. „ Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 28 marca 2017 r. III KK 472/16

Jazda po alkoholu skuterem wodnym.

Skuter wodny podobnie jak motor cross oraz samochód traktowany jest przez ustawę karną jako pojazd mechaniczny. Prowadzi to do konstatacji, że kierujący po alkoholu skuterem wodnym poniesie analogiczną odpowiedzialność karną jak kierujący pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym. Oznacza to, że za kierowanie skuterem wodnym w akwenie wodnym po alkoholu również spowoduje orzeczenie obligatoryjnego zakazu prowadzenia pojazdów oraz innych kar w przypadku wydania wyroku skazującego.

Jazda po alkoholu a zabezpieczenie pojazdu.

Policja ma prawo dokonać zabezpieczenia pojazdu, który służył do popełnienia przestępstwa, na poczet grożących mu finansowych karnych sankcji określonych w art. 44, 46 i 47 kk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *