Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu po raz drugi.

Wcześniejsze skazanie Wyrokiem skazującym za popełnienie przestępstwa jazdy po alkoholu powoduje wymierzenie sprawcy, który dopuścił się jazdy po alkoholu po raz drugi surowszej kary. Dopuszczenie się takiego przestępstwa będzie kwalifikowane z art. 178a§4 k.k. i to na podstawie tego przepisu Sąd będzie wymierzał karę.

Co grozi złapanemu za jazdę po alkoholu po raz drugi? Recydywa.

Jeżeli kierujący pojazdem był już prawomocnie skazany za jazdę po alkoholu lub został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a ponownie dopuścił się tego samego przestępstwa czyli prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości to karą jaka zostanie mu wymierzona przez Sąd będzie kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jazda po alkoholu w czasie trwania orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Kierujący, który ponownie został złapany za jazdę po alkoholu w czasie kiedy obowiązywał orzeczony Wyrokiem Sądu zakaz prowadzenia pojazdów jest przestępstwem. Aby ponieść znacznie surowszą odpowiedzialność karną zawartość alkoholu w organizmie musi przekraczać 0,25 mg/l czyli kierowca musi mieć we krwi ponad pół promila alkoholu. Okolicznością, kwalifikującej i wymierzenie surowszej kary nie stanowi dopuszczenie się wykroczenia (czyli sytuacja, kiedy zawartość alkoholu w organizmie oscyluje pomiędzy 0,1 a 0,25 mg/l).

Kara jaka grozi za jazdę po alkoholu w czasie obowiązywania orzeczonego prawomocnie zakazu prowadzenia pojazdów to kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *