Prokurator, sąd, areszt – nowe przepisy. Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w 2018r?

Jazda po pijanemu może być określona jako wykroczenie(<0,5 promila) lub przestępstwo (>0,5 promila). Uzależnione jest to od stężenia alkoholu we krwi. Kiedy wykroczenie, kiedy przestępstwo, jaka kara i czy może być krótsza? Jak wygląda procedura i co dalej po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

Niezależnie od tego czy popełniłeś wykroczenie czy przestępstwo, spowodowałeś kolizję czy wypadek, Twoja sprawa i tak trafi na wokandę. Poniżej uzyskasz odpowiedzi na pytania dotyczące dalszej procedury po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol, tego co zrobić dalej i czy będziesz musiał zdawać egzamin ponownie.

Jakie kary grożą za jazdę pod wpływem alkoholu w 2018r? Nowe przepisy dla złapanych za jazdę po alkoholu.

Picie alkoholu przed prowadzenie pojazdów

Złapany kierowca za jazdę pod wpływem alkoholu w 2018 r. może zostać ukarany karą:

 • grzywna zależna od dochodu, ograniczenie wolności od do lub pozbawienie wolności do lat 2.
 • świadczenie pieniężne od 5 000 zł do 60 000 zł.
 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 lat do 15 lat.

Kary są znacznie większe jeżeli kierowca jechał po alkoholu po raz drugi (recydywa), lub pod wpływem alkoholu spowodował wypadek, w którym inna osoba doznała uszczerbku na zdrowiu lub poniosła śmierć.

Normy alkoholu we krwi. Kiedy przestępstwo a kiedy wykroczenie za jazdę po alkoholu?

Kierowca zatrzymany za jazdę po alkoholu powyżej 0,5 promila we krwi, stan określany jako stan po spożyciu alkoholu, (tj. powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu) będzie odpowiadał przed Sądem za popełnienie przestępstwa i może mu zostać zabrane prawo jazdy na okres od 3 lat do 15 lat.

Jazda po spożyciu alkoholu

Kierujący, u którego zawartość alkoholu wynosi od 0,2-0,5 promila we krwi ( tj. od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu) odpowie za popełnienie wykroczenia.

Jakie kary za wykroczenie jazdy po alkoholu?

Złapany za jazdę pod wpływem alkoholu, którego wartość we krwi nie przekracza 0,5 promila może zostać ukarany:

 • grzywną od 50 zł do 5000 zł
 • karą aresztu od 5 do 30 dni
 • zakazem prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat

Jazda po alkoholu powyżej 0,5 promila. Jak wygląda procedura? Co dalej gdy zostałem zatrzymany za jazdę po alkoholu?

Stan upojenia alkoholowego

Prowadzenie pojazdu z zawartością powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi stanowi przestępstwo. Oznacza to, że po kontroli trzeźwości kierującemu zostanie zatrzymany dokument prawa jazdy przez Policję a sprawa zostanie przekazana do Sądu przez prokuratora. Zawsze kiedy u kierującego pojazdem zostanie stwierdzona zawartość powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd.

Procedura po zatrzymaniu za jazdę po alkoholu:

 1. Po kilku dniach od zatrzymania i kontroli trzeźwości kierujący pod wpływem alkoholu zostanie wezwany na komisariat Policji w celu złożenia wyjaśnień.
 2. Zdarza się, że po przesłuchaniu prokurator zaproponuje złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Skierowanie do Sądu wniosku o dobrowolne poddanie się karze powoduje, że Sąd po rozpatrzeniu wniosku zdecyduje, czy kara w nim zaproponowana spełni swoje cele. Jeżeli zostanie złożony wniosek o dobrowolne poddanie się karze a Sąd ten wniosek uwzględni i wyda wyrok, w

  Zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu

  którym będzie zaproponowana we wniosku o dobrowolne poddanie się karze kara, to nie ma możliwości odwołania od takiego wyroku.

 3. Zamiast wniosku o dobrowolne poddanie się karze, można złożyć wniosek do Prokuratora o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania zamiast aktu oskarżenia. Jeżeli prokurator nie przychyli się do wniosku i mimo wszystko złoży do Sądu akt oskarżenia, możesz Wniosek o Warunkowe umorzenie postępowania karnego złożyć bezpośrednio do Sądu.
 4. Po wyznaczeniu rozprawy Sąd wezwie złapanego pod wpływem alkoholu do osobistego stawiennictwa na rozprawie w celu złożenia wyjaśnień przed Sądem.
 5. Po przeprowadzeniu rozprawy Sąd wydaje wyrok, w którym zostanie orzeczona kara za jazdę po alkoholu zgodnie z przepisami kodeksu karnego.

Czy można ubiegać się o krótszą karę za jazdę pod wpływem alkoholu?

Osoby, które zostały skazane za jazdę po alkoholu i został wobec nich orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie mają możliwości skorzystania z dobrodziejstwa skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Ogólna zasada wskazuje, że możliwe jest wnioskowanie do Sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który został orzeczony przez Sąd w wyroku jeżeli są spełnione łącznie dwa warunki. Pierwszy warunek to konieczność aby czas wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów trwał minimum przez rok. Drugi warunek zostanie spełniony jeżeli upłynęła już połowa okresu na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów.

Jednakże zasady tej nie stosuje się do sprawców przestępstw prowadzenia pojazdów mechanicznych po alkoholu.

Kiedy trzeba drugi raz zdawać egzamin na prawo jazdy w sytuacji wykonania w całości zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Ponowne zdawanie egzaminu za jazdę po alkoholu

Ponowny egzamin na prawo jazdy będzie musiał zdać kierujący, wobec którego został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na okres powyżej 1 roku. Ustawa prawo o ruchu drogowym wskazuje, że kierujący, który wykonał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na okres powyżej jednego roku w celu odzyskania prawa jazdy obowiązany jest do poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji.

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony na okres 1 roku lub mniej, wówczas kierujący odzyska prawo jazdy bez konieczności przystępowania ponownie do egzaminu na prawo jazdy.

Po zakończeniu okresu na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, kierujący powinien zwrócić się z wnioskiem o wydanie prawa jazdy do właściwego organu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.