Spowodowanie wypadku po pijanemu – jakie konsekwencje niesie za sobą?

Wypadek po pijanemu

Kierowca, który spowoduje wypadek po pijaku poniesie konsekwencje nie tylko prawno karne ale także finansowe. 

Poza karami: grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, a także środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów sprawcy wypadku grożą kary finansowe polegające na zwrocie firmie ubezpieczeniowej kwot przyznanych poszkodowanemu jako odszkodowaniu lub zadośćuczynienie.
Pijanemu kierowcy grozi nawet wypłacanie poszkodowanemu renty. Zdarza się, że renta ta jest przyznawana dożywotnio.

Dożywotnie odszkodowanie (renta) dla poszkodowanego?

Pijany kierowca, który spowodował wypadek, w którym inna osoba poniosła obrażenia wskutek czego stała się niezdolna do pracy całkowicie lub częściowo będzie płacił rentę wyrównującą utracone zarobki. Jeżeli poszkodowany stał się wskutek wypadku niezdolny do pracy całkowicie, obowiązek wypłacania renty w wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia będzie ciążył na sprawcy wypadku.
Ponadto, jeśli wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę spowoduje zwiększenie potrzeb finansowych na leczenie i rehabilitację to tymi kosztami będzie również obciążony pijany sprawca wypadku.

Ile wynosi odszkodowanie (renta) dla poszkodowanego w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę?

Wysokość renty przyznawanej poszkodowanemu wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Wszystko zależy od tego czy poszkodowany utracił całkowicie czy tylko częściowo zdolność do pracy a także od tego czy wymaga on opieki innych osób.

Rodzina poszkodowanego także może liczyć na odszkodowanie.

Jeżeli w wyniku wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę inna osoba poniosła śmierć, to każdy członek rodziny poszkodowanego także może dochodzić przez Sądem renty, jeżeli był na utrzymaniu poszkodowanego w dniu wypadku.
Oddzielną rentę może dostać zarówno małżonek jak i każde z dzieci poszkodowanego.

Jak wysokie odszkodowanie dla rodziny za wypadek?

Rodzina poszkodowanego w wypadku drogowym po pijaku ze skutkiem śmiertelnym nierzadko uzyskuje bardzo wysokie odszkodowanie. Kwoty odszkodowań są różne ale sięgają nawet setek tysięcy złotych. Wszystko zależy od tego jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł poszkodowany, czy potrzebuje on opieki innych osób, jakie koszty poniósł na leczenie i rehabilitację. Wszystkimi kosztami rehabilitacji oraz leczenia nawet w prywatnych klinikach zostanie obciążony pijany kierowca.

Sady przyznają odpowiednio wysokie odszkodowania dla poszkodowanych i rodzin, którzy ucierpieli w kontakcie z kierowcami prowadzącymi pod wpływem alkoholu.
Mimo tak surowych konsekwencji grożących pijanym kierowcom, nadal jazda po pijaku nie jest rzadkością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *