Czym jest i czemu służy warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu tj. przestępstwo z art. 178a k.k. ?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest zakończeniem prowadzonego postępowania na wczesnym etapie. Aby możliwe było zakończenie proceduralne Twojej sprawy konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Wniosek o Warunkowe umorzenie postępowania może zostać złożony:

 a/ w postępowaniu przygotowawczym– wówczas adresatem wniosku jest Prokurator a treść wniosku obejmuje prośbę o do prokuratora o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia właśnie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania.

lub jeśli Prokurator nie przychyli się do prośby i skieruje do Sądu akt oskarżenia

b/w postępowaniu Sądowym– wówczas adresatem wniosku jest Sąd a treść wniosku obejmuje prośbę o warunkowe umorzenie postępowania karnego z uwagi na okoliczności sprawy, niski stopień społecznej szkodliwości i znikomy stopień winy.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla osób zatrzymanych za jazdę po alkoholu. Dlaczego?

 • ponieważ tylko w ten sposób zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony na okres krótszy niż 3 lata np. na okres 2 lat, 1 roku lub w ogóle Sąd może odstąpić od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów. A jak wiadomo, Sąd skazując Wyrokiem sprawcę przestępstwa jazdy po alkoholu orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat. Podsumowując: W wyroku skazującym Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat. W wyroku warunkowo umarzającym postępowanie ( w razie uwzględnienia wniosku) Sąd może orzec krótszy zakaz prowadzenia pojazdów na np. 1 rok lub 2 lata lub nawet odstąpić od jego wymierzenia.

          Dlaczego to takie ważne? Ponieważ w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres powyżej roku zachodzi konieczność ponownego zdawania prawa jazdy !!!

 • osoba, wobec której warunkowo umorzono postępowanie nadal w świetle prawa jest osobą “niekaraną”
 • ponieważ Sąd tylko w ten sposób może orzec wysokość świadczenia pieniężnego w wysokości niższej niż 5000zł a jak wiadomo, Sąd skazując Wyrokiem skazującym sprawcę przestępstwa jazdy po alkoholu orzeka obligatoryjnie świadczenie pieniężne w wysokości od 5000zł do 60000 zł.

 

 

Aby wniosek o warunkowe umorzenie postępowania został uwzględniony muszą zostać spełnione warunki ustalone w art. 66 § 1 kodeksu karnego tj.:

 • Wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne

Istotne tutaj będą okoliczności w jakich doszło do prowadzenia samochodu po alkoholu m.in. jaki był powód, który doprowadził do tego, że prowadziłeś samochód. Jakie okoliczności doprowadziły do zatrzymania? Czy stwarzałeś zagrożenie dla innych osób ?

Która była godzina i jaki ruch panował na drodze? Czy była to droga publiczna, strefa ruchu?

 • Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości

Istotne ma tutaj znaczenie czy przyznajesz się do zarzucanego czynu, czy żałujesz popełnienia przestępstwa.

 • Sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne
 • Postawa sprawcy, warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że będzie przestrzegał porządku prawnego

Istotne znaczenie mają tu przyznanie się do winy i skrucha ale także postawa sprawcy i jego sposób życia, empatia oraz działania pokazujące, że sprawcy nie jest obojętny los ludzi.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest najkorzystniejszym rozstrzygnięciem jakie może zapaść w sprawie. 
Wniosek można złożyć samodzielnie. Możesz skorzystać z wzoru wniosku przygotowanego przeze mnie (wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego), który można wykorzystać przygotowując własny-zawierający własną argumentację- wniosek do Sądu.

Warunkowe umorzenie postępowania w przypadku przestępstwa jazdy po alkoholu może nastąpić na okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat.

Umarzając warunkowo postępowanie Sąd może nałożyć na sprawcę:

► świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości do 60 000 zł w zależności od Twojej sytuacji majątkowej.

► może nałożyć zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, 2 lat lub odstąpić od jego wymierzenia. .

Uwzględnienie Twojego wniosku o Warunkowe Umorzenie Postępowania daje Ci szansę na odzyskanie prawa jazdy bez konieczności przystępowania do egzaminu na prawo jazdy ( jeśli zakaz był orzeczony na okres 1 roku lub Sąd w ogóle odstąpił od orzekania zakazu).  Jest to jedyna możliwość, wykonania tak krótkiego zakazu prowadzenia pojazdów. bo zasadą jest, że skazany wyrokiem pijany kierujący będzie musiał wykonać zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze nie krótszym niż 3 lata.

W zwykłym postępowaniu karnym prowadzonym w Sądzie albo w sytuacji dobrowolnego poddania się karze jeszcze na przesłuchaniu w komisariacie Policji zakaz prowadzenia pojazdów ustala się na podstawie art 42 paragraf 2 kodeksu karnego czyli od 3 do 15 lat.

To samo dotyczy wysokości świadczenia pieniężnego. Zasadą jest w zwykłym postępowaniu karnym lub w związku z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze, ustalenie wysokości świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 000 zł do 60 000 zł. Jednakże jedyną możliwością uiszczenia świadczenia pieniężnego  w wysokości niższej niż 5 000 zł jest orzeczenie go w związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego.

W poniższym artykule znajdziesz wszystkie informacje dot. instytucji warunkowego umorzenia postępowania i pojęciach z tym związanych.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – kompendium wiedzy.

Przeczytaj również:
Czy warto skorzystać z dobrowolnego poddania się karze? Cała procedura od zatrzymania do wydania wyroku – krok po kroku

2 thoughts on “Czym jest i czemu służy warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu tj. przestępstwo z art. 178a k.k. ?

 1. Palczak Marek pisze:

  Dzień dobry, miałem powyżej 2 promile gdyż zatrzymano mnie zaraz po spożyciu, z tym że prowadziłem samochód boczną drogą, o niewielkim natężeniu ruchu i zatrzymałem samochód na poboczu po przejechaniu ok.1km. Nie mogłem wyjechać i ktoś kto to zauważył zgłosił na policję. Samochód był unieruchomiony i nie wyrządziłem żadnych szkód. Czy jest sens składać WUP, czy poddać się dobrowolnie karze. Nigdy nie byłem karany i nie miałem żadnych problemów z prawem.

  1. Anna Grabowicz-Gajda pisze:

   Zapraszam do zapoznania się z artykułem: “Czy warto składać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?”
   https://jazdapoalkoholu.info/czy-warto-skladac-wniosek-o-warunkowe-umorzenie-postepowania-i-czy-sa-go-uwzgledni/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *