Czym jest i czemu służy warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu tj. przestępstwo z art. 178a k.k. ?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla osób zatrzymanych za jazdę po alkoholu, bowiem tylko w tym przypadku zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny może zostać orzeczony przez Sąd na okres krótszy niż 3 lata.

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów a orzec świadczenie na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

 Pamiętaj ! W razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres powyżej roku, zachodzi konieczność ponownego zdawania prawa jazdy !!!

Aby wniosek o warunkowe umorzenie postępowania został uwzględniony muszą zostać spełnione warunki ustalone w art. 66 § 1 kodeksu karnego tj.:

  • Wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne

Istotne tutaj będą okoliczności w jakich doszło do prowadzenia samochodu po alkoholu m.in. jaki był powód, który doprowadził do tego, że prowadziłeś samochód. Jakie okoliczności doprowadziły do zatrzymania? Czy stwarzałeś zagrożenie dla innych osób ?

Która była godzina i jaki ruch panował na drodze? Czy była to droga publiczna, strefa ruchu?

  • Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości

Istotne ma tutaj znaczenie czy przyznajesz się do zarzucanego czynu, czy żałujesz popełnienia przestępstwa.

  • Sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne
  • Postawa sprawcy, warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że będzie przestrzegał porządku prawnego

Istotne znaczenie mają tu przyznanie się do winy i żałowanie popełnionego czynu. Sposób życia i postępowania, bycie czułym na ludzką krzywdę oraz np. honorowe oddawanie krwi ma wpływ dla oceny przez Sąd jego postawy i warunków osobistych. Postępowanie po popełnieniu czynu takie jak np. dobrowolna wpłata na rzecz fundacji zajmującej się poszkodowanymi w wypadkach drogowych, pokazuje, że sprawcy nie jest obojętny los ludzi.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest najkorzystniejszym rozstrzygnięciem jakie może zapaść w Twojej sprawie.

Warunkowe umorzenie postępowania w przypadku przestępstwa jazdy po alkoholu może nastąpić na okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat.

Umarzając warunkowo postępowanie Sąd może nałożyć na sprawcę:

► świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej do 60 000 zł.

► może nałożyć zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2.

Umorzenie postępowania jest to jedyna możliwość, aby Sąd orzekł tak krótki zakaz prowadzenia pojazdów ponieważ regułą jest, że w zwykłym postępowaniu lub też w sytuacji dobrowolnego poddania się karze zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony na czas nie krótszy niż 3 lata a maksymalnie do 15 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × five =