Czym jest i czemu służy warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu tj. przestępstwo z art. 178a k.k. ?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest zakończeniem prowadzonego postępowania na wczesnym etapie. Aby możliwe było zakończenie proceduralne Twojej sprawy konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Wniosek o Warunkowe umorzenie postępowania może zostać złożony:

 a/ w postępowaniu przygotowawczym– wówczas adresatem wniosku jest Prokurator a treść wniosku obejmuje prośbę o do prokuratora o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia właśnie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania.

lub jeśli Prokurator nie przychyli się do prośby i skieruje do Sądu akt oskarżenia

b/w postępowaniu Sądowym– wówczas adresatem wniosku jest Sąd a treść wniosku obejmuje prośbę o warunkowe umorzenie postępowania karnego z uwagi na okoliczności sprawy, niski stopień społecznej szkodliwości i znikomy stopień winy.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego . Dlaczego jest to dobrodziejstwo?

 • ponieważ tylko w ten sposób zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony na okres krótszy niż 3 lata np. na okres 2 lat, 1 roku lub w ogóle Sąd może odstąpić od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów. Z kolei, Sąd skazując Wyrokiem sprawcę przestępstwa jazdy po alkoholu orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat. Podsumowując: W wyroku skazującym Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat. W wyroku warunkowo umarzającym postępowanie ( w razie uwzględnienia wniosku) Sąd może orzec krótszy zakaz prowadzenia pojazdów na np. 1 rok lub 2 lata lub nawet odstąpić od jego wymierzenia.

          Dlaczego to takie ważne? Ponieważ w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres powyżej roku zachodzi konieczność ponownego zdawania prawa jazdy.

 • osoba, wobec której warunkowo umorzono postępowanie nadal w świetle prawa jest osobą „niekaraną”
 • ponieważ Sąd tylko w ten sposób może orzec wysokość świadczenia pieniężnego w wysokości niższej niż 5000zł a jak wiadomo, Sąd skazując Wyrokiem skazującym sprawcę przestępstwa jazdy po alkoholu orzeka obligatoryjnie świadczenie pieniężne w wysokości od 5000zł do 60000 zł.

 

 

Aby wniosek o warunkowe umorzenie postępowania został rozpatrzony muszą zostać spełnione warunki ustalone w art. 66 § 1 kodeksu karnego tj.:

 • Wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne

Istotne tutaj będą okoliczności wpływające na stopień winy i stopień społecznej szkodliwości czynu.

 • Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości

Istotne ma tutaj znaczenie czy przyznajesz się do zarzucanego czynu i czy istnieją niepodważalne dowody jego popełnienia.

 • Sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne
 • Postawa sprawcy, warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że będzie przestrzegał porządku prawnego

Istotne znaczenie mają tu wszelkie okoliczności dotyczące sprawcy przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego
Wniosek można złożyć samodzielnie. Możesz skorzystać z wzoru wniosku (wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego), który można wykorzystać przygotowując własne pismo do Sądu.

Warunkowe umorzenie postępowania w przypadku przestępstwa jazdy po alkoholu może nastąpić na okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat.

Umarzając warunkowo postępowanie Sąd może nałożyć na sprawcę:

► świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości do 60 000 zł w zależności od Twojej sytuacji majątkowej.

► może nałożyć zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, 2 lat lub odstąpić od jego wymierzenia. .

 

W poniższym artykule znajdują się wszystkie informacje dot. instytucji warunkowego umorzenia postępowania i pojęciach z tym związanych.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – kompendium wiedzy.

Przeczytaj również:
Czy warto skorzystać z dobrowolnego poddania się karze? Cała procedura od zatrzymania do wydania wyroku – krok po kroku

2 thoughts on “Czym jest i czemu służy warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu tj. przestępstwo z art. 178a k.k. ?

 1. Palczak Marek pisze:

  Dzień dobry, miałem powyżej 2 promile gdyż zatrzymano mnie zaraz po spożyciu, z tym że prowadziłem samochód boczną drogą, o niewielkim natężeniu ruchu i zatrzymałem samochód na poboczu po przejechaniu ok.1km. Nie mogłem wyjechać i ktoś kto to zauważył zgłosił na policję. Samochód był unieruchomiony i nie wyrządziłem żadnych szkód. Czy jest sens składać WUP, czy poddać się dobrowolnie karze. Nigdy nie byłem karany i nie miałem żadnych problemów z prawem.

  1. Anna Grabowicz-Gajda pisze:

   Zapraszam do zapoznania się z artykułem: „Czy warto składać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?”
   https://jazdapoalkoholu.info/czy-warto-skladac-wniosek-o-warunkowe-umorzenie-postepowania-i-czy-sa-go-uwzgledni/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *