W jakich sytuacjach jazda po spożyciu alkoholu jest przestępstwem a kiedy wykroczeniem?

Kara jaką zagrożone jest popełnienie przestępstwa zgodnie z art. 178a kodeksu karnego to:

  • kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Dodatkowo Sąd orzeka obligatoryjnie zgodnie z art. 43a §1 kodeksu karnego w razie skazania za przestępstwo prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu:

  • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości min. 5000 zł.

Dodatkowo Sąd orzeka obligatoryjnie zgodnie z art. 42 § 2 kodeksu karnego:

  • na okres nie krótszy niż 3 lata zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju.

 

Należy bezwzględnie odróżnić „stan nietrzeźwości” od „stanu po spożyciu alkoholu”, które jest wykroczeniem. Kara przewidziana w kodeksie wykroczeń za przewinienie jazdy po spożyciu alkoholu jest niższa niż w przypadku popełnienia przestępstwa. Rozróżnienie polega na przyjęciu kryterium jakim jest ilość alkoholu w organizmie w wydychanym powietrzu lub we krwi.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem gdy wartość alkoholu w organizmie :

»»» przekracza wartość 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu lub

»»» przekracza wartość 0,5 promila alkoholu we krwi.

 

Prowadzenie pojazdu w stanie „ po spożyciu alkoholu” jest wykroczeniem gdy wartość alkoholu w organizmie :

»»» przekracza wartość 0,1 mg/l do wartości 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu lub

»»» przekracza wartość 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu we krwi.

 

Wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu stwierdzone prawomocnym wyrokiem skazującym nie będzie wpisana do Krajowego Rejestru Karnego. Co oznacza, iż po złożeniu wniosku o informacje o karalności sprawca wykroczenia otrzyma kartę z pieczątką „ nie figuruje”. Każda osoba skazana za wykroczenie prowadzenia po spożyciu alkoholu w świetle prawa jest osobą nie karaną za przestępstwo i takie oświadczenie może składać.

W przypadku zatrzymania przez patrol policji i kontroli trzeźwości, której wynik okaże się pozytywny, po przesłuchaniu, prokurator może zaproponować instytucję dobrowolnego poddania się karze.

Dobrowolne poddanie się karze – jaka może być propozycja prokuratora?

Prokurator ma możliwość zaproponowania łącznie, bo tak regulują to przepisy karne:

  1. karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. oraz
  2. świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w wysokości minimalnej 5000 zl. oraz
  3. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, który wynosi od 3 do 15 lat.

 

Dobrowolne poddanie się karze wyłącza możliwość późniejszego kwestionowania ustaleń faktycznych czy wysokości kary w Wyroku wydanym na skutek uwzględnienia wniosku o dobrowolne poddanie się karze.

 


[1] Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 45 ust. 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *