Kary dla osób skazanych za jazdę po alkoholu.

Jazda po alkoholu przez osobę, która była już ukarana za poruszanie się w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości. Recydywa.

Kierowcy, którzy po raz pierwszy zostaną zatrzymani za jazdę po alkoholu mogą mieć orzeczoną karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto zgodnie z kodeksem karnym Sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat do 15 lat bowiem, w takiej wysokości orzekany jest środek karny określony w art. 39 § 1 punkt 3 kodeksu karnego.

Dla osób powtórnie zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu kary są surowsze. Kary dla recydywistów:

  • kierowca, który zostanie ponownie zatrzymany i skazany prawomocnie za jazdę po alkoholu może zostać ukarany karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat zgodnie z art. 178a §4 kodeksu karnego;
  • a ponadto wobec takiego sprawcy Sąd orzeka obligatoryjnie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;
  • dodatkowo, Sąd obowiązkowo orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej kwotę od 10 000 zł do 60 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *