Jazda samochodem z pół (0,5) promila we krwi. Jaka kara i jak się bronić?

Kierowanie pojazdem przy zawartości pół promila alkoholu czyli 0,25 mg/l jest przestępstwem stypizowanym w art. 178a §1 k.k. Jest to dolna granica alkoholu w organizmie przestępstwa za jazdy po alkoholu. Od tej wartości rozpoczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo. Gdyby zawartość alkoholu była niższa i wynosiła 0,24 mg/l sprawcy przypisany byłoby popełnienie wykroczenia, za którego popełnienie kary są znacznie niższe.

Kara dla osoby prowadzącej pojazd przy zawartości pół promila alkoholu.

Kary jakie grożą złapanemu przy zawartości pół promila:

a/ grzywna od 10 do 540 stawek dziennych ( stawka dzienna od 10 zł do 2000zł) lub kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności

b/świadczenie pieniężne w wysokości od 5 000zł do 60 000 zł

c/zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat do 15 lat.

Kara może zostać orzeczona w granicach wskazanych powyżej, uwzględniając stan sprawy i wszystkie okoliczności, wpływające na wymiar kary.

Co zrobić gdy zawartość alkoholu wynosi pół promila?

Jeżeli kolejne przeprowadzone badania wskazują na wzrost wartości stężenia alkoholu w organizmie, a wartości te wykazują tendencję malejącą, a przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności w Twojej sprawie to można zastanowić się nad złożeniem wniosku o dobrowolne poddanie się karze lub warunkowe umorzenie postępowania karnego. Przy dolnej granicy zagrożenia karą, lub jej minimalnym przekroczeniu istnieją, przy uwzględnieniu wyjątkowych okoliczności sprawy istnieją realne szanse na uzyskanie dobrowolnego poddania się karze lub warunkowego umorzenia postępowania (jeżeli przedstawione Sądowi argumenty wskazujące na wyjątkowy charakter popełnienia przestępstwa okażą się zasadne). Jeżeli istnieją okoliczności potwierdzające  przymusowość zachowania, lub inne okoliczności wskazujące na nieznaczny stopień społecznej szkodliwości czynu to możliwe jest podjęcie próby przekonania Sądu do zastosowania tych instytucji składając odpowiednie wnioski. ( wzór wniosku o WUP).

WAŻNE
Warunkowe umorzenie postępowania przy zawartości minimalnie przekraczającej dolną granicę zagrożenia karą przy wyjątkowych okolicznościach danej sprawy jest najkorzystniejszym zakończeniem postępowania karnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *