Jazda samochodem z pół (0,5) promila we krwi. Jaka kara i jak się bronić?

Kierowanie pojazdem przy zawartości pół promila alkoholu czyli 0,25 mg/l jest przestępstwem stypizowanym w art. 178a §1 k.k. Jest to dolna granica alkoholu w organizmie przestępstwa za jazdy po alkoholu. Od tej wartości rozpoczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo. Gdyby zawartość alkoholu była niższa i wynosiła 0,24 mg/l sprawcy przypisany byłoby popełnienie wykroczenia, za którego popełnienie kary są znacznie niższe.

Kara dla osoby prowadzącej pojazd przy zawartości pół promila alkoholu.

Kary jakie grożą złapanemu przy zawartości pół promila:

a/ grzywna od 10 do 540 stawek dziennych ( stawka dzienna od 10 zł do 2000zł) lub kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności

b/świadczenie pieniężne w wysokości od 5 000zł do 60 000 zł

c/zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat do 15 lat.

Kara może zostać orzeczona w granicach wskazanych powyżej, uwzględniając stan sprawy i wszystkie okoliczności, wpływające na wymiar kary.

Co zrobić gdy zawartość alkoholu wynosi pół promila?

Jeżeli kolejne przeprowadzone badania wskazują na wzrost wartości stężenia alkoholu w organizmie, a wartości te wykazują tendencję nieznacznie wzrostową a przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności w Twojej sprawie to warto zastanowić się nad złożeniem wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Przy dolnej granicy zagrożenia karą, lub jej minimalnym przekroczeniu istnieją realne szanse na uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania( jeżeli przedstawione zostaną Sądowi argumenty wskazujące na wyjątkowy charakter popełnienia przestępstwa). Jeżeli istnieją okoliczności potwierdzające incydentalność zachowania, przymusowość zachowania i jego nieznaczny stopień społecznej szkodliwości czynu to warto próbować przekonać Sąd do zastosowania tej instytucji składając odpowiedni wniosek. (tutaj możesz kupić gotowy wzór wniosku o WUP). Bardzo istotna jest dobra argumentacja.

WAŻNE
Warunkowe umorzenie postępowania przy zawartości minimalnie przekraczającej dolną granicę zagrożenia karą jest najkorzystniejszym zakończeniem postępowania karnego.

Linia obrony gdy najwyższa wartość alkoholu wynosi pół promila.

Jeżeli górną granicą alkoholu w wydychanym powietrzu jest 0,25 mg/l czyli pół promila a pozostałe pomiary wskazują wartości niższe to jednym z rozwiązań jest próba podważenia wiarygodności pomiaru ze względu na błąd pomiarowy urządzenia za pomocą, którego przeprowadzone jest badanie. Zdarza się powiem, że urządzenie pomiarowe wskazało nieprawidłowy wynik.

Błąd pomiarowy wskazany jest w świadectwie wzorcowania urządzenia, które powinno być wzorcowane nie rzadziej niż co 6 miesięcy, i które powinno zostać dołączone do akt sprawy jako dowód. Błąd pomiarowy najczęściej wskazywany w urządzeniach wynosi najczęściej 0,01 mg/l w wydychanym powietrzu przy prawidłowo przeprowadzonym pomiarze. Zdarzają się urządzenia, które wskazują błąd pomiaru nawet 0,02 mg/l w wydychanym powietrzu. Wysokość błędu pomiarowego zależy od rodzaju urządzenia i jest każdorazowo wskazana w świadectwie wzorcowania.

Informacje dotyczące tego w jaki sposób podważyć wiarygodność dowodu ze względu na błąd pomiarowy jest przedmiotem odrębnego wpisu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *