Jazda pod wpływem alkoholu z 1 promilem we krwi.

Jazda samochodem przy zawartości 1 promila alkoholu jest przestępstwem. 1 promil oznacza, że w wydychanym powietrzu badany uzyskał wynik 0,5 mg/l w jednym z przeprowadzonych pomiarów. Normy alkoholu w wydychanym powietrzu określone zostały w sposób wskazujący, iż przekroczenie poziomu 0,25 mg/l oznacza popełnienie przestępstwa co wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności karnej.

Jakie kary grożą za jazdę po alkoholu przy 1 promilu alkoholu?

Zawartość alkoholu w organizmie jest jednym z czynników jakie Sąd bierze wymierzając karę. Sąd ma obowiązek orzec karę w wyroku Skazującym, która stosownie do okoliczności będzie uwzględniała stopień winy i społecznej szkodliwości. Zasadą jest, że za jazdę po alkoholu Sąd orzeka:

  1. grzywnę, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności oraz
  2. świadczenie pieniężne w wysokości od 5 000zł do 60 000 zł,
  3. zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat do 15 lat,
  4. kara grzywny: od 10 do 540 stawek dziennych. Wysokość jednej stawki dziennej może wynosić od 10 do 2000 zł,
  5. kara ograniczenia wolności może zostać orzeczona w wymiarze od 1 miesiąca do 2 lat,
  6. kara pozbawienia wolności może zostać orzeczona do 2 lat.

W zależności od okoliczności występujących w sprawie tj. poza wskazaną zawartością alkoholu wynoszącą 1 promil, Sąd przy wymiarze kary bierze pod uwagę także inne czynniki takie jak cele zapobiegawcze i wychowawcze oraz stopień naruszenia reguł bezpieczeństwa. Ponadto istotne znaczenie ma także natężenie ruchu, porę popełnienia przestępstwa, okoliczności badania trzeźwości a także dane dotyczące właściwości i warunków osobistych osoby sprawcy m.in. zachowanie przed i po popełnieniu przestępstwa, staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie, motywację, stan finansowy i rodzinny i inne.

Zawartość alkoholu nie jest jedynym czynnikiem branym przez Sąd pod uwagę przy ocenie całokształtu okoliczności sprawy, Sąd ocenia wszystkie przesłanki dlatego też nawet przy wyniku 1 promila nie jest wykluczona możliwość zastosowania dobrowolnego poddania się karze lub warunkowego umorzenia postępowania.

Przykład
„ przykład wyroku-

Powołany Wyrok dotyczy incydentalnej sytuacji wskazującej bardzo wyjątkowe okoliczności sprawy. Jest on rzadkością wśród wyroków sądowych, bowiem kierujący znajdujący się w stanie nietrzeźwości są z reguły surowo karani.

Czy składać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania czy dobrowolnie poddać się karze na przesłuchaniu za jazdę z 1 promilem alkoholu we krwi?

Podjęcie decyzji o sposobie postępowania w sprawie powinno zależeć od wielu czynników. Jeżeli istnieje choćby szansa na przekonanie Sądu odpowiednimi argumentami uzasadnionymi okolicznościami sprawy, żeby zastosował wobec sprawcy warunkowe umorzenie postępowania, czyli najłagodniejszą możliwą formę zakończenia postępowania w sprawie to być może warto podjąć taką próbę. Wówczas, jeżeli na przesłuchaniu zostanie zaproponowana kara w związku z dobrowolnym poddaniem się karze należałoby z tego rozwiązania zrezygnować. Jednakże jeżeli okoliczności sprawy uzasadniają wymiar kary zaproponowany przez Prokuratora, być może warto z jego propozycji skorzystać. Za jazdę po alkoholu grożą obecnie wysokie kary. Sąd wymierza karę grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności a także orzeka obligatoryjnie świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej a także orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów. Jeżeli sprawcy zależy na uniknięciu tych dotkliwych konsekwencji i i np. próbie zachowania uprawnień do kierowania pojazdami, a okoliczności przemawiają, za zasadnością wniosku o warunkowe umorzenie postępowania to być warto skonsultować czy rozważyć takie pismo. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania zawsze powinien być dobrze uzasadniony poprzez wskazanie przesłanek ustawowych, wywód prawny i okoliczności sprawy. Tutaj znajdziesz wzór wniosku, który może pomóc Ci w przygotowaniu własnego pisma do Sądu. Jednakże jeżeli nie ma podstaw do zastosowania tego dobrodziejstwa, być może warto skorzystać z propozycji prokuratora i dobrowolnie poddać się karze. Wszystko zależy od okoliczności danego przypadku.

WAŻNE
Jeżeli nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania a sytuacja na to pozwala możliwe jest dobrowolne poddanie się karze.

Jeżeli wniosek o warunkowe umorzenie postępowania nie ma podstaw można skorzystać z instytucji dobrowolnego poddania się karze. Jeżeli zaproponowany wniosek o dobrowolne poddanie się karze zostanie poparty przez Prokuratora, może zdarzyć się, że Sąd wniosek uwzględni.

Istnieją różne sposoby prowadzenia obrony. Każdy sposób obrony powinien być prowadzony stosownie do okoliczności konkretnej sprawy. Jeżeli jednak nie jesteś pewien jak powinieneś postąpić skorzystaj z pomocy obrońcy tj. adwokata lub radcy prawnego. Profesjonalny pełnomocnik po zaznajomieniu się z Twoją sprawą udzieli Ci odpowiedniej porady prawnej wskazując na możliwości występujące w sprawie i wyjaśnienie procedury.

Taki sposób działania jest jednym z rozwiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *