Jazda pod wpływem alkoholu z 1 promilem we krwi.

Jazda samochodem przy zawartości 1 promila alkoholu jest przestępstwem. 1 promil oznacza, że w wydychanym powietrzu badany uzyskał wynik 0,5 mg/l w jednym z przeprowadzonych pomiarów. Normy alkoholu w wydychanym powietrzu określone zostały w sposób wskazujący, iż przekroczenie poziomu 0,25 mg/l oznacza popełnienie przestępstwa co wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności karnej.

Jakie kary grożą za jazdę po alkoholu przy 1 promilu alkoholu?

Zawartość alkoholu w organizmie jest jednym z czynników jakie Sąd bierze wymierzając karę. Sąd ma obowiązek orzec karę w wyroku Skazującym, która stosownie do okoliczności będzie uwzględniała stopień winy i społecznej szkodliwości. Zasadą jest, że za jazdę po alkoholu Sąd orzeka:

  1. grzywnę, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności oraz
  2. świadczenie pieniężne w wysokości od 5 000zł do 60 000 zł,
  3. zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat do 15 lat,
  4. kara grzywny: od 10 do 540 stawek dziennych. Wysokość jednej stawki dziennej może wynosić od 10 do 2000 zł,
  5. kara ograniczenia wolności może zostać orzeczona w wymiarze od 1 miesiąca do 2 lat,
  6. kara pozbawienia wolności może zostać orzeczona do 2 lat.

W zależności od okoliczności występujących w sprawie tj. poza okolicznościami przedmiotowymi popełnienia przestępstwa m.in.wskazaną zawartością alkoholu wynoszącą 1 promil, czy stopień naruszenia reguł bezpieczeństwa, Sąd przy wymiarze kary bierze pod uwagę także czynniki podmiotowe m.in. postać zamiaru, motywację sprawcy a także cele zapobiegawcze i wychowawcze.

Zawartość alkoholu nie jest jedynym czynnikiem branym przez Sąd pod uwagę przy ocenie całokształtu okoliczności sprawy, Sąd ocenia wszystkie przesłanki dlatego też nawet przy wyniku 1 promila nie jest wykluczona możliwość zastosowania dobrowolnego poddania się karze lub warunkowego umorzenia postępowania. Jednakże wynik przeprowadzonych badań trzeźwości, wskazujący wartość około 1 promila jest bardzo wysoki. Czyn taki określany jest w orzecznictwie jako społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy (m.in.Wyrok Sądu Rejonowego w Stargardzie – VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach z dnia 20 lutego 2019 r. VII K 330/18).

Przykład
„ przykład wyroku-

 

Czy składać wniosek o WUP czy dobrowolnie poddać się karze na przesłuchaniu za jazdę z 1 promilem alkoholu we krwi?

Podjęcie decyzji o sposobie podejmowanych działań w konkretnej w sprawie powinno zależeć od wielu czynników. Warto w tym względzie skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, który udzieli porady prawnej w oparciu o stan faktyczny konkretnego przypadku.

Wszystko zależy od okoliczności danego przypadku. Każda sprawa jest inna, w każdej sprawie występują inne okoliczności brane pod rozwagę, składające się na stopień społecznej szkodliwości czynu.

Istnieją różne sposoby prowadzenia obrony. Każdy sposób obrony powinien być prowadzony stosownie do okoliczności konkretnej sprawy. Jeżeli jednak nie jesteś pewien jak powinieneś postąpić skorzystaj z pomocy obrońcy tj. adwokata lub radcy prawnego. Profesjonalny pełnomocnik po zaznajomieniu się z Twoją sprawą udzieli Ci odpowiedniej porady prawnej wskazując na możliwości występujące w sprawie i wyjaśnienie procedury.

Taki sposób działania jest jednym z rozwiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *