Jazda pod wpływem alkoholu z 1 promilem we krwi.

Jazda samochodem przy zawartości 1 promila alkoholu jest przestępstwem. 1 promil oznacza, że w wydychanym powietrzu badany uzyskał wynik 0,5 mg/l w jednym z przeprowadzonych pomiarów. Normy alkoholu w wydychanym powietrzu określone zostały w sposób wskazujący, iż przekroczenie poziomu 0,25 mg/l oznacza popełnienie przestępstwa co wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności karnej.

Jakie kary grożą za jazdę po alkoholu przy 1 promilu alkoholu?

Zawartość alkoholu w organizmie jest jednym z czynników jakie Sąd bierze wymierzając karę. Sąd ma obowiązek orzec karę w wyroku Skazującym, która stosownie do okoliczności będzie uwzględniała stopień winy i społecznej szkodliwości. Zasadą jest, że za jazdę po alkoholu Sąd orzeka:

  1. grzywnę, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności oraz
  2. świadczenie pieniężne w wysokości od 5 000zł do 60 000 zł,
  3. zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat do 15 lat,
  4. kara grzywny: od 10 do 540 stawek dziennych. Wysokość jednej stawki dziennej może wynosić od 10 do 2000 zł,
  5. kara ograniczenia wolności może zostać orzeczona w wymiarze od 1 miesiąca do 2 lat,
  6. kara pozbawienia wolności może zostać orzeczona do 2 lat.

W zależności od okoliczności występujących w sprawie tj. poza wskazaną zawartością alkoholu wynoszącą 1 promil, Sąd przy wymiarze kary bierze pod uwagę także inne czynniki takie jak cele zapobiegawcze i wychowawcze oraz stopień naruszenia reguł bezpieczeństwa. Ponadto istotne znaczenie ma także natężenie ruchu, porę popełnienia przestępstwa, okoliczności badania trzeźwości a także dane dotyczące właściwości i warunków osobistych osoby sprawcy m.in. zachowanie przed i po popełnieniu przestępstwa, staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie, motywację, stan finansowy i rodzinny i inne.

Zawartość alkoholu nie jest jedynym czynnikiem branym przez Sąd pod uwagę przy ocenie całokształtu okoliczności sprawy, dlatego też nawet przy wyniku 1 promila nie jest wykluczona możliwość zastosowania warunkowego umorzenia postępowania.

Przykład
„Oskarżony G.M. oskarżonego o to, że: w dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 23:25 w W. na ul. (…) na drodze powiatowej nr (…) kierował samochodem marki R. o nr rej. (…) w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości o stężeniu 0,62 i 0,63 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (co wynosi ponad 1 promil –przyp.aut.). tj. o czyn z art.178a § 1 kk: SĄD postępowanie karne wobec oskarżonego G. M. warunkowo umorzył:

  1. okres próby 2 (dwa) lat
  2. orzekł świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc) złotych,
  3. nakazał zwrócić oskarżonemu zatrzymane prawo jazdy,
  4. zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100,00 (sto) złotych tytułem opłaty i pozostałe koszty sądowe w kwocie 70,00 (siedemdziesiąt) złotych. „ (Sygn. akt VK 63/18 )

Czy składać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania czy dobrowolnie poddać się karze na przesłuchaniu za jazdę z 1 promilem alkoholu we krwi?

Podjęcie decyzji o sposobie postępowania w sprawie powinno zależeć od wielu czynników. Jeżeli istnieje choćby szansa na przekonanie Sądu odpowiednimi argumentami uzasadnionymi okolicznościami sprawy, żeby zastosował wobec sprawcy warunkowe umorzenie postępowania, czyli najłagodniejszą możliwą formę zakończenia postępowania w sprawie to być może warto podjąć taką próbę. Wówczas, jeżeli na przesłuchaniu zostanie zaproponowana kara w związku z dobrowolnym poddaniem się karze należałoby z tego rozwiązania zrezygnować. Za jazdę po alkoholu grożą obecnie wysokie kary. Sąd wymierza karę grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności a także orzeka obligatoryjnie świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej a także orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów. Jeżeli sprawcy zależy na uniknięciu tych dotkliwych konsekwencji i i np. próbie zachowania uprawnień do kierowania pojazdami, a okoliczności przemawiają, za zasadnością wniosku o warunkowe umorzenie postępowania to być może dobrym rozwiązaniem byłoby podjęcie próby i przekonanie Sądu, że ukaranie Wyrokiem skazującym będzie karą nadmierną za popełnione przestępstwo. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania należy dobrze uzasadnić uzupełniając go o przesłanki ustawowe, wywód prawny i okoliczności sprawy. Tutaj znajdziesz wzór wniosku, który może pomóc Ci w przygotowaniu własnego pisma do Sądu.

WAŻNE
Jeżeli Sąd nie uwzględni wniosku o warunkowe umorzenie postępowania a sytuacja na to pozwala możesz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Jeżeli wniosek nie zostanie uwzględniony, można spróbować złożyć samodzielnie Sądowi wniosek o dobrowolne poddanie się karze bezpośrednio na rozprawie. We wniosku o dobrowolne poddanie się karze, należy zaproponować Sądowi orzeczenie kary wraz z umotywowaniem jej wysokości i wymiaru, biorąc pod uwagę współmierność kary do okoliczności popełnionego czynu. Czasem zdarza się, że w taki sposób zaproponowana kara zostanie na rozprawie poparta przez Prokuratora i Sąd wniosek uwzględni.

Jedną z możliwości zaproponowania kary, (po nieuwzględnieniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, czyli po podjęciu próby walki o najniższy możliwy wymiar kary) jest zawnioskowanie o orzeczenie kary, która była proponowana przez prokuratora na przesłuchaniu. Istnieją różne sposoby prowadzenia obrony. Jeżeli jednak nie jesteś pewien jak powinieneś postąpić skorzystaj z pomocy obrońcy tj. adwokata lub radcy prawnego. Profesjonalny pełnomocnik po zaznajomieniu się z Twoją sprawą udzieli Ci odpowiedniej porady prawnej.

Taki sposób działania jest jednym z rozwiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *