Co powinien zawierać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Kodeks karny precyzuje przesłanki, których spełnienie jest warunkiem do zastosowania przez Sąd dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania.

  1. Data i miejsce wypełnienia wniosku;
  2. Wskazanie Sądu do którego pismo jest kierowane;
  3. Podanie sygnatury akt sądowych;
  4. Nazwa wniosku
  5. Treść wniosku na którą składają się informacje o co wnosi oskarżony za jazdę po alkoholu;
  6. Uzasadnienie, które ma kluczowe znaczenie, bowiem jego zadaniem jest przekonanie Sądu, że prośba o warunkowe umorzenie postępowania jest zasadna a wydanie wyroku uwzględniającego wniosek spełni cele wychowawcze i prewencyjne i doprowadzi do zweryfikowania obdarzonego przez Sąd zaufaniem sprawcy przestępstwa, ze nie popełni on nigdy przestępstwa.
  7. Podpis
  8. Załączniki

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *