Jazda po pijanemu a spowodowanie wypadku nie ze swojej winy.

Jazda po alkoholu - obiektywne przypisanie skutku

Spowodowanie wypadku po pijanemu

“Uczestniczyłeś w zdarzeniu drogowym pod wpływem alkoholu nie z Twojej winy? Winny!” To ogólnie panująca opinia, ale nie jest to całkowicie prawidłowy pogląd.

Odpowiedzialnością  za spowodowanie wypadku w komunikacji może zostać obarczony kierowca prowadzący samochód pod wpływem alkoholu, jeżeli między prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu a spowodowaniem wypadku w wyniku, którego inna osoba poniosła obrażenia ciała trwające powyżej 7 dni, istnieje związek przyczynowo skutkowy. Warunkiem przypisania sprawcy wypadku odpowiedzialności karnej za naruszenie reguł ostrożności jest zasada obiektywnego przypisania skutku między zachowaniem sprawcy a a skutkiem tegoż zachowania. W art. 177 k.k. jest określone przestępstwo skutkowe, gdzie wskazane zostały przesłanki odpowiedzialności, których spełnienie powoduje możność poniesienia odpowiedzialność występującego skutku.

Spowodowanie obiektywnego skutku przestępstwa może być przypisane sprawcy jedynie wówczas, gdy urzeczywistnia się w nim niebezpieczeństwo, którego jednak można byłoby uniknąć przestrzegając reguły ostrożności, będącej przesłanką prowadzącą do wystąpienia skutku. Jeżeli natomiast zachowanie sprawcy polegające na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu nie stworzyło niebezpieczeństwa lub też nie zwiększyło niebezpieczeństwa spowodowania wypadku, wówczas nie można sprawcy przypisać odpowiedzialności za spowodowanie wypadku w komunikacji.

“Nie poniesiemy odpowiedzialności za uczestniczenie w wypadku jadąc po alkoholu?”

Naruszenie zasady bezpieczeństwa w komunikacji polegającej na prowadzeniu pojazdu będąc pod wpływem alkoholu będzie podstawą do odpowiedzialności za spowodowanie wypadku w komunikacji tylko wówczas, jeżeli bezpośrednią przyczyną wypadku będzie jazda pod wpływem alkoholu, czyli naruszenie reguły ostrożności. Jeżeli natomiast brak jest związku przyczynowego pomiędzy prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu a spowodowaniem wypadku, kierujący za przestępstwo określone w art. 177 k.k. nie poniesie odpowiedzialności.

Nie oznacza to jednak, że jego odpowiedzialność zostanie wyłączona, za przestępstwo, które swoim zachowaniem popełnił. Prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu kierujący wypełnia znamiona przestępstwa określone w art. 178 a k.k. i za to przestępstwo powiedzie on odpowiedzialność.

Istotną rolę w określeniu czy skutek w postaci wypadku w komunikacji nastąpiłby również, gdyby kierujący nie prowadził pod wpływem alkoholu jest opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. W praktyce sądowej zdarza się nader często, że powołani przez Sąd biegli wyrażają opinię, iż „ nie da się wykluczyć”, iż do wypadku w komunikacji może dojść nawet gdy kierujący należycie obserwując drogę, jadąc z dopuszczalną, bezpieczną prędkością będąc pod wpływem alkoholu, np. w sytuacji, gdy pokrzywdzony znajdzie się na pasie jezdni stanowiąc trudną do zauważenia przeszkodę.

Tak też w Wyroku z dnia 9 maja 2002 r. (V KK 21/02) Sąd Najwyższy: “nawet gdyby oskarżony Leszek B. prowadził Opla Vectrę w krytycznym momencie z prędkością administracyjnie dopuszczalną (nie naruszając zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym), to nie mógłby zapobiec niebezpieczeństwu w postaci wypadku drogowego, którego następstwem była śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu (art. 177 § 2 kpk). Taka konkluzja biegłych uniemożliwia zaś obiektywne przypisanie oskarżonemu skutku przestępnego (o którym mowa w art. 177 § 2 kk), gdyż jest to możliwe tylko wtedy, gdy stwierdzi się, że zachowanie sprawcy stwarzało lub istotnie zwiększało nieakceptowane prawnie niebezpieczeństwo dla dobra prawnego stanowiącego przedmiot zamachu i niebezpieczeństwo to zrealizowało się w postaci wystąpienia danego skutku przestępnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2000 r., sygn. III KKN 231/98, OSNKW 2000, z. 5-6, poz. 45). Ustalenia biegłych prowadzą do wniosku, że istnieje co najmniej poważna wątpliwość co do tego, czy oskarżony nie spowodowałby wypadku, którego skutkiem była śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby gdyby zachował się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tj. poruszał się z prędkością administracyjnie dopuszczalną.”

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one × 4 =