Jazda po pijanemu a spowodowanie wypadku nie ze swojej winy.

Jazda po alkoholu - obiektywne przypisanie skutku

Spowodowanie wypadku po pijanemu

„Uczestniczyłeś w zdarzeniu drogowym pod wpływem alkoholu nie z Twojej winy? Winny!” To ogólnie panująca opinia, ale nie jest to całkowicie prawidłowy pogląd.

Odpowiedzialnością  za spowodowanie wypadku w komunikacji może zostać obarczony kierowca prowadzący samochód pod wpływem alkoholu, jeżeli między prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu a spowodowaniem wypadku w wyniku, którego inna osoba poniosła obrażenia ciała trwające powyżej 7 dni, istnieje związek przyczynowo skutkowy. Warunkiem przypisania sprawcy wypadku odpowiedzialności karnej za naruszenie reguł ostrożności jest zasada obiektywnego przypisania skutku między zachowaniem sprawcy a a skutkiem tegoż zachowania. W art. 177 k.k. jest określone przestępstwo skutkowe, gdzie wskazane zostały przesłanki odpowiedzialności, których spełnienie powoduje możność poniesienia odpowiedzialność występującego skutku.

Spowodowanie obiektywnego skutku przestępstwa może być przypisane sprawcy jedynie wówczas, gdy urzeczywistnia się w nim niebezpieczeństwo, którego jednak można byłoby uniknąć przestrzegając reguły ostrożności, będącej przesłanką prowadzącą do wystąpienia skutku. Jeżeli natomiast zachowanie sprawcy polegające na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu nie stworzyło niebezpieczeństwa lub też nie zwiększyło niebezpieczeństwa spowodowania wypadku, wówczas nie można sprawcy przypisać odpowiedzialności za umyślne spowodowanie wypadku w komunikacji.

„Nie poniesiemy odpowiedzialności za uczestniczenie w wypadku jadąc po alkoholu?”

Naruszenie zasady bezpieczeństwa w komunikacji polegającej na prowadzeniu pojazdu będąc pod wpływem alkoholu będzie podstawą do surowszej odpowiedzialności za umyślne spowodowanie wypadku w komunikacji wskazanego w art. 177 k.k. tzn. wypadku, w którym inna osoba poniosła obrażenia ciała wskazane w art. 156 par.1.

Surowsza odpowiedzialność za spowodowanie wypadku wskazanego w art. 177 k.k. oznacza, że sprawdza poniesie karę pozbawienia wolności za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Uwaga ! Nowelizacja kodeksu karnego wprowadziła zaostrzenie odpowiedzialności pijanego sprawcy wypadku, w wyniku którego inna osoba poniosła śmierć lub inny ciężki uszczerbek na zdrowiu. Pijany kierowca zostanie skazany na karę minimum dwóch lat pozbawienia wolności. Kodeks karny uniemożliwia Sądowi warunkowe zawieszenie kary, wobec czego sprawdza takiego wypadku będzie musiał odbyć wymierzoną przez Sąd karę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *