Strona internetowa poświęcona jest problematyce przestępstwa określanego jako jazda po alkoholu.

Strona internetowa powstała jako blog prawniczy dla osób zatrzymanych przez policję w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu. Niniejszy blog ma na celu rozpowszechnianie świadomości prawnej wśród osób zatrzymanych przez Policję za popełnienie przestępstwa z art. 178a k.k. Korzystanie z treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej jest nieodpłatne. Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego bloga zapoznaj się z Regulaminem.

Nie zajmujemy się prowadzeniem postępowań karnych przed Sądem ani przed innymi organami państwowymi. Obrońcą w sprawach karnych zgodnie z treścią art. 82 kodeksu postępowania karnego może być osoba uprawniona do obrony według przepisów o adwokaturze lub ustawy o radcach prawnych!

Wobec różnych okoliczności mających wpływ na wymiar kary za popełnienie czynu zabronionego jakim jazda po jazda po alkoholu niniejszy poradnik prawny ma służyć wskazaniu i uświadomieniu zatrzymanemu co może mu grozić i jaką karę może otrzymać kierujący pojazdem pod wpływem alkoholu.

Każdemu oskarżonemu, przysługują zgodnie z kodeksem postępowania karnego przysługują uprawnienia, o których powinien być pouczony a w szczególności o :

  • możliwości ustanowienia obrońcy, którym może być adwokat lub radca prawny
  • i prawie do złożenia lub odmowy składania wyjaśnień.

Jeśli zostałeś zatrzymany przez policję pamiętaj, że masz zagwarantowane konstytucyjnie prawa o których powinieneś zostać pouczony.

Okoliczności sprawy determinują możliwe rozwiązania zgodnie z k.p.k. Jako przykład można wskazać :

  • umorzenie postępowania karnego lub warunkowe umorzenie postępowania z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu
  • skazanie bez rozprawy
  • zawieszenie postępowania karnego w związku z dobrowolnym poddaniem się leczeniu odwykowemu
  • apelacja od wyroku

Wszystko zależy od okoliczności towarzyszących prowadzeniu pod wpływem alkoholu oraz ilości alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi.

Co możesz zrobić jak zostaniesz zatrzymany za jazdę po spożyciu alkoholu lub pod wpływem alkoholu?

Masz prawo zadzwonić do adwokata lub radcy prawnego!!
Masz prawo żądać obecności obrońcy podczas pierwszego przesłuchania !!
Masz prawo do odmowy odpowiedzi na pytania, masz prawo do odmowy składania wyjaśnień !!!

Są to konstytucyjnie gwarantowane uprawnienia realizujące podstawową zasadę prawa do obrony.