MENU

Strona internetowa poświęcona jest problematyce przestępstwa określanego jako jazda po alkoholu.

Niniejsza strona internetowa poświęcona jest problematyce przestępstwa określanego jako jazda pod wpływem alkoholu.
Przepisy prawne często się zmieniają, są napisane trudnym językiem dlatego na niniejszej stronie znajdują się skondensowane informacje dotyczące wspomnianego przestępstwa napisane w przystępny sposób.

Treści zamieszczone na stronie internetowej mają na celu rozpowszechnianie świadomości prawnej wśród kierujących pojazdami w tym w szczególności wśród osób, które zostały zatrzymane przez Policję za popełnienie przestępstwa z art. 178a kodeksu karnego.

Wobec różnych okoliczności mających wpływ na wymiar kary za popełnienie czynu zabronionego jakim jazda po jazda po alkoholu niniejsza strona internetowa  ma służyć także wskazaniu i uświadomieniu zatrzymanemu co może mu grozić i jaką karę może otrzymać kierujący pojazdem pod wpływem alkoholu.

Każdemu oskarżonemu, przysługują zgodnie z kodeksem postępowania karnego przysługują uprawnienia, o których powinien być pouczony a w szczególności o :

  • możliwości ustanowienia obrońcy, którym może być adwokat lub radca prawny
  • i prawie do złożenia lub odmowy składania wyjaśnień.

Jeśli zostałeś zatrzymany przez policję pamiętaj, że masz zagwarantowane konstytucyjnie prawa o których powinieneś zostać pouczony.

Okoliczności sprawy determinują możliwe rozwiązania zgodnie z k.p.k. Jako przykład można wskazać :

  • umorzenie postępowania karnego lub warunkowe umorzenie postępowania z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu
  • skazanie bez rozprawy
  • zawieszenie postępowania karnego w związku z dobrowolnym poddaniem się leczeniu odwykowemu
  • apelacja od wyroku

Wszystko zależy od okoliczności towarzyszących prowadzeniu pod wpływem alkoholu oraz ilości alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi.

Korzystanie z treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej jest nieodpłatne. Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego bloga zapoznaj się z Regulaminem.

Strona Informacje prawne o wskazanej problematyce nie stanowią porad prawnych i nie zastąpią konsultacji prawnych ani działań podejmowanych u profesjonalnego pełnomocnika.

Właściciel strony internetowej GRB Doradztwo Prawne Anna Grabowicz-Gajda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte na podstawie treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej w szczególności treści zamieszczone na niniejszej stronie nie mogą zastępować indywidualnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów czy radców prawnych.

Pamiętaj, że każda indywidualna pomoc prawna powinna zostać udzielona w oparciu o kompletne, pełne, rzetelne, i prawdziwe informacje przekazane przez klienta.Obrońcą w sprawach karnych zgodnie z treścią art. 82 kodeksu postępowania karnego może być osoba uprawniona do obrony według przepisów o adwokaturze lub ustawy o radcach prawnych czyli adwokat lub radca prawny!

Co możesz zrobić jak zostaniesz zatrzymany za jazdę po spożyciu alkoholu lub pod wpływem alkoholu?

Masz prawo zadzwonić do adwokata lub radcy prawnego!!
Masz prawo żądać obecności obrońcy podczas pierwszego przesłuchania !!
Masz prawo do odmowy odpowiedzi na pytania, masz prawo do odmowy składania wyjaśnień !!!

Są to konstytucyjnie gwarantowane uprawnienia realizujące podstawową zasadę prawa do obrony.

PAGE TOP
error: Treści na stronie są chronione prawem autorskim!