Strona internetowa poświęcona jest problematyce przestępstwa określanego jako jazda po alkoholu.

Strona internetowa powstała jako poradnik prawny dla osób zatrzymanych przez policję w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu.

Wobec różnych okoliczności mających wpływ na wymiar kary za popełnienie czynu zabronionego jakim jazda po jazda po alkoholu poradnik niniejszy ma służyć wskazaniu i uświadomieniu zatrzymanemu co może mu grozić i jaką karę może otrzymać kierujący pojazdem pod wpływem alkoholu

Każdemu oskarżonemu, przysługują zgodnie z kodeksem postępowania karnego oskarżonemu przysługują uprawnienia, o których powinien być pouczony a w szczególności o :

  • możliwości ustanowienia obrońcy
  • i prawie do odmowy składania wyjaśnień

Jeśli zostałeś zatrzymany przez policję pamiętaj, że masz zagwarantowane konstytucyjnie prawa o których powinieneś zostać pouczony.

Okoliczności sprawy determinują możliwe rozwiązania zgodnie z k.p.k. Jako przykład można wskazać :

  • umorzenie postępowania karnego lub warunkowe umorzenie postępowania z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu
  • skazanie bez rozprawy
  • zawieszenie postępowania karnego w związku z dobrowolnym poddaniem się leczeniu odwykowemu
  • apelacja od wyroku

Wszystko zależy od okoliczności towarzyszących prowadzeniu pod wpływem alkoholu oraz ilości alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi.

Co możesz zrobić jak zostaniesz zatrzymany za jazdę po spożyciu alkoholu lub pod wpływem alkoholu?

Masz prawo zadzwonić do adwokata !!
Masz prawo żądać obecności obrońcy podczas pierwszego przesłuchania !!
Masz prawo do odmowy odpowiedzi na pytania, masz prawo do odmowy składania wyjaśnień !!!

Są to konstytucyjnie gwarantowane uprawnienia realizujące podstawową zasadę prawa do obrony.