Niniejszy blog prawniczy prowadzony jest w szczególności dla osób, które zostały zatrzymane  przez Policję w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości prowadzony.


 

Przed przystąpieniem do korzystania z niniejszego bloga zapoznaj się z Regulaminem.

Informacje wskazane w niniejszym poradniku prawnym nie stanowią porady prawnej. Właściciel bloga: GRB Doradztwo Prawne nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie artykułów niniejszego poradnika oraz na podstawie telefonicznych konsultacji prawnych.

Konsultacje prawne oraz treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą zastępować  indywidualnej pomocy prawnej udzielanej przez profesjonalnych pełnomocników. Każda indywidualna pomoc prawna zawsze powinna być udzielona w oparciu o pełne, kompletne, prawdziwe informacje przekazane przez klienta.