Dobrowolne poddanie się karze za jazdę po alkoholu.

Dobrowolne poddanie się karze w zwiazku z popełnieniem przestępstwa z art. 178a kodeksu karnego czyli jazdy po alkoholu.

Kodeks karny wprowadził możliwość dobrowolnego poddania się karze dla osób zatrzymanych w stanie nietrzeźwości. Instytucja dobrowolnego poddania się karze polega na zaakceptowaniu przez podejrzanego zaproponowanych przez Prokuratorach dolegliwości karnych, które w podpisanym wniosku zostaną przekazane Sądowi. Sąd będzie rozpatrywał przekazany mu wniosek i jeśli zaakceptuje “uzgodnione” sankcje, to wyda wyrok zawierający “uzgodnioną” między prokuratorem a podejrzanym karę.

Osoby zatrzymane po alkoholu otrzymają wezwanie na przesłuchanie. Przesłuchanie to, jeżeli sprawa jest ewidentna, okoliczności czynu nie budzą wątpliwości i nie ma okoliczności łagodzących często kończy się propozycją dobrowolnego poddania się karze.

Dobrowolne poddanie się karze dla osób, które nie miały nigdy styczności z wymiarem sprawiedliwości w oparciu o pewne cechy charakterystyczne ma korzyści, m.in:

  1. ustalony wymiar kary, po zaakceptowaniu go przez Sąd pozostanie niezmieniony. Oznacza to, iż wydany wyrok będzie zawierał wszystkie “ustalenia” jakie zostały zaakceptowane zarówno przez podejrzanego jak i prokuratora pozostaną niezmienne. Nie ma więc obaw, że kara będzie inna niż skonkretyzowana. we wniosku o dobrowolne poddanie się karze.
  2. nie odbędzie się rozprawa, na której przedstawiane będą dowody i przesłuchiwani świadkowie co niewątpliwie eliminuje niepotrzebny stres. Zamiast wezwania na rozprawę, oskarżony otrzyma za pośrednictwem operatora pocztowego Wyrok,

Kary jakie mogą zostać zaproponowane przez Prokuratora za popełnione przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu to łącznie:

  1. grzywna w określonej wysokości/ ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2
  2. świadczenie w wysokości minimalnej 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
  3. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub określonego rodzaju od 3 lat do 15 lat.

 

Dobrowolne poddanie się karze powoduje, że oskarżony nie będzie mogł odwoływać się od wyroku i składać apelacji kwestionując wymiar kary czy stan faktyczny ponieważ sam dobrowolnie zgodził się na “ustalony” wymiar kary i zgodził się na poczynione ustalenia faktyczne. Brak możliwości odwołania od Wyroku wydanego na skutek dobrowolnego poddania się karze, jest zatem jego logiczną konsekwencją.

Wydany wyrok ma daleko idące skutki. Orzeczona kara i orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych widnieje:

  1. w rejestrze policyjnym dla sprawców wykroczeń drogowych, do którego wpisywane są punkty karne oraz
  2. w Krajowym Systemie Informacji Policji

 

Od wniosku o dobrowolne poddanie się karze należy odróżnić instytucję warunkowego umorzenia postępowania.

Jeżeli istnieją okoliczności łagodzące, oraz są spełnione warunki do warunkowego umorzenia postępowania karnego, warto  złożyć w tym celu odpowiedni wniosek. Analiza instytucji warunkowego umorzenia postępowania jest przedmiotem odrębnego wpisu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one × 1 =