Dobrowolne poddanie się karze za jazdę po alkoholu.

Dobrowolne poddanie się karze w zwiazku z popełnieniem przestępstwa z art. 178a kodeksu karnego czyli jazdy po alkoholu.

Kodeks karny wprowadził możliwość dobrowolnego poddania się karze dla osób zatrzymanych w stanie nietrzeźwości.

Osoby zatrzymane po alkoholu otrzymają wezwanie na przesłuchanie. Przesłuchanie to, jeżeli sprawa jest ewidentna, okoliczności czynu nie budzą wątpliwości i nie ma okoliczności łagodzących często kończy się propozycją dobrowolnego poddania się karze.

Dobrowolne poddanie się karze dla osób, które nie miały nigdy styczności z wymiarem sprawiedliwości ma pewne cechy charakterystyczne:

  1. ustalony wymiar kary, po zaakceptowaniu go przez Sąd pozostanie niezmieniony. Oznacza to, iż wszystkie ustalenia będą takie jakie zostały zaakceptowane pozostaną niezmienne. Nie ma więc obaw, że kara będzie inna niż skonkretyzowana.
  2. nie odbędzie się rozprawa, na której przedstawiane będą dowody i przesłuchiwani świadkowie co niewątpliwie eliminuje niepotrzebny stres.

Kary jakie mogą zostać zaproponowane to łącznie:

  1. grzywna w określonej wysokości/ ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2
  2. świadczenie w wysokości minimalnej 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
  3. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub określonego rodzaju od 3 lat do 15 lat.

Jeżeli istnieją okoliczności łagodzące, oraz są spełnione warunki do warunkowego umorzenia postępowania karnego, warto skorzystać z tej instytucji i złożyć odpowiedni wniosek.

Orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych widnieje:

  1. w rejestrze policyjnym dla sprawców wykroczeń drogowych, do którego wpisywane są punkty karne oraz
  2. w Krajowym Systemie Informacji Policji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

sixteen + 9 =